Svet-Stranek.cz
R.Sedláček -KLATOVY moje městečko

Obce A:Osobní stránka na adrese: drobek.svet-stranek.cz

Obce A

Albrechtice

• Kostel P.Marie a sv. Petra a Pavla v Albrechticích u Sušice ( 6 km severně od Kašperských Hor) je významným reprezentantem raně středověké architektury v jihozápadních Čechách.
• Původní svatyně založena českým králem Vladislavem a vysvěcena třetím královým synem Albrechtem, salcburským arcibiskupem 5.1.1179
• K obdélné lodi se pojí čtvercový chór a hranolová věž. Na severní straně lodi cenný gotický portál z doby kolem 1240, v presbytáři nástěnné malby z 15. století.
• Kostel spravován až do roku 1803 bavorským klášterem ve Windbergu.
• Sedlo - V polovině prvního tisíciletí před Kristem, kdy do oblasti přicházely keltské kmeny, které nepochybně lákala zrnka zlata v náplavech Otavy a jejích přítoků a právě zlato jihozápadních Čech umožnilo Keltům razit první zlaté mince na českém území.
• Keltové dali Šumavě jméno Gabreta. Otava vychází z keltského Atawa, což znamená bohatá. Zlatonosnost Otavy a jejích přítoků byla v nejstarších dobách opravdu vysoká. Odborníci připouštějí na Otavě kromě zlatých šupinek a zrnek i celé valouny zlata.
• 5. - 7. století před Kristem - Hradiště na Sedle (902 m.n.m.) - 1 km jižně od Albrechtic u Sušice, má protáhlý nepravidelný půdorys o délce přes 400 m. Pevnost vznikla kombinací přirozených sklaních stěn a uměle navršeného kamenného valu.

Alžbětín

• Část obce Železná Ruda, nedaleko státních hranic.
• V devatenáctém století zde bývala největší sklárna na Šumavě, založená rodinou Hafenbrädlů.
• Dnes je sklárna zaniklá.
• Končí tady žlutě značená turistická trasa z Mlýnského vrchu vedoucí přes Železnou Rudu

Andělice

• Obec spadá pod obecní úřad Dolany
• 1943 – zavedení elektřiny

Annín

• V Anníně byl roku 1960 vybudován náš první autokemp a brzy patřil k nejvyhledávanějším rekreačním oblastem.
• V roce 1796 tu byla sklářská huť. Zpočátku se orientovala na křišťálové sklo. Tady poprvé spatřilo světlo světa růžové sklo, vyráběné italskou technikou, zdobené zlatem. Později se sklárna proslavila dutým sklem s plastickými rostlinnými motivy. Ještě jeden primát drží tato dílna. V roce 1934 tu byl poprvé v Čechách použit při výrobě elektrický proud.
• Obec Annín leží na pravém břehu řeky Otavy ve výšce 596 m n. m. pod vrchem Mouřenec (617 m). Nachází se asi 6 km jižně od města Sušice v okrese Klatovy na samé hranici CHKO Šumava.
• Historie osady není příliš dlouhá. která počátkem 19. století poprvé v Rakousku-Uhersku vyrobila rubínové sklo s použitím zlata. Druhé prvenství obec zaznamenala, když se zde vůbec poprvé na území bývalého Československa začal k tavení skla používat v roce 1934 elektrický proud. Dalším z prvenství, kterými se Annín může pyšnit, bylo založení prvního autokempinku v tehdejší ČSSR, jenž byl vybudován na pravém břehu Otavy při silnici ze Sušice do Kašperských Hor.

Antýgl

• Bývalý královácký dvorec v údolí Vydry z počátku 16. století.
• V letech 1523 - 1818 zde stávala malá sklárna na duté sklo a pateříky (korále na výrobu růženců). Zpočátku měla sklárna jen jednu vanu (ein Tiegel - v nářečí an Tigel).
• V pozdějších dobách zde byl i zájezdní hostinec.
• Dvorec tvoří skupina roubených i zděných stavení Rozložité stavby z 18. století mají polovalbové šindelem kryté střechy, štíty z vyřezávaným bedněním či se skládanou lomenicí. Typickou pro královácké dvorce je kaplička a zvonička.
• Zde a v okolí Antýglu se odehrává děj románu Karla Klostermanna "V ráji šumavském".
• Dnes je na Antýglu známý autokemping, občerstvení a prodejna potravin.