Svet-Stranek.cz
R.Sedláček -KLATOVY moje městečko

Rakousko uhersko a První republika:Osobní stránka na adrese: drobek.svet-stranek.cz

Rakousko uhersko a První republika

Rakousko Uhersko

Národní uvědomění probuzené v obyvatelstvu vedlo k zakládání kulturních spolků v Klatovech. Roku 1861 to byl pěvecký spolek Šumavan a literární Měšťanská beseda. V r. 1868 byl založen Sokol, který však r. 1873 byl přeměněn na sbor hasičský a natrvalo byl znovu obnoven až v r.1886. Roku 1868 byl z podnětu světských sil gymnasia založen krajský týdeník Šumavan.
Zlepšení podmínek pro podnikání znamenal vznik železniční dráhy plzeňsko-železnorudské r.1877 a r.1888 dráhy transversální. V té době dosahuje světového věhlasu a odbytu i klatovské prádlo, s jehož výrobou bylo v Klatovech započato r. 1854.
V 60 až 80 letech 19.století byla provedena obnova Dominikánského kostela, stavba školy dívčí (spodní budova plánické školy), nové budovy gymnazia (Obchodní akademie), okresního domu (horní budova Pláničko školy) a okresního muzea.
V letech 1897-1919 se městu podařilo vybudovat velká jezdecká kasárna pro dragounskou posádku č.14, elektrárnu, průmyslové koleje, městské váhy a okresní zastupitelstvo. Byly zřízeny nové školy obchodní, pro ženská povolání, vyšší škola hospodářská. Byly vystavěny městské jatky, vodovod, kanalizace. Vydlážděny byly hlavní ulice města a zbudována okresní nemocnice. Od 1.1.1912 otevřela obec královského města Klatovy svůj vlastní pohřební ústav, k jehož zřízení dostalo se jí místodržitelského povolení. Aby se zbavila nepříjemné konkurence, odkoupila pohřební ústav pana Romana Vladyky za 36.000 korun.

První republika

Po roce 1919 byly na perifériích města vystavěny vilové čtvrti (V Podhůrčí, Na Rozvoji, Na Mlýnské stoce). Na průtoku městem byla provedena regulace Drnového potoka a bylo přikročeno k regulaci Úhlavy mezi Novým a Červeným mlýnem. Na stejné řece byly vybudovány říční lázně s restaurační budovou, pláží a hřišti. Nákladem tělocvičné jednoty Sokol byl u Hůrky vystavěn Sokolský stadion. Roku 1920 bylo uvedeno do provozu divadlo s kinem a přednáškovým sálem. V r.1928 byla postavena budova krajského soudu a roku 1934 byly dostavěny i novostavby okresního úřadu a pošty, účelná budova živnostenských škol (dnes průmyslovka). Roku 1935 byly upraveny ubikace pro 3.prapor 35.pluku a roku 1936 zadána stavba nových kasáren pro pěší posádku klatovskou.
V roce 1933 bylo klatovské děkanství povýšeno na arciděkanství. V tomto roce se také v Klatovech konal sjezd holičů a kadeřníků. V roce 1935 byly zavedeny žebračenky pro údajnou kontrolu žebrajících.
3.5.1923 přijel, na pozvání občanů, vlakem v 11,30 hod. od Domažlic president Tomáš Garrique Masaryk. Po slavnostním obědě ve starých kasárnách odjel na kočárem na Vodojem a potom na koni na vojenské cvičiště na Chaloupkách. Po ukázce cvičení jízdního oddílu se přesunul do Točníka odkud zase vlakem odjel.
Na oficiální návštěvu Klatov 8.5.1937, též vlakem, ale tentokrát na „Zastávku Klatovy město“ přijel i druhý president Dr. Edvard Beneš. Navštívil radnici, na náměstí pronesl projev k lidu a poté odjel autem do Sušice.